- Kontakt Lens Kullanım Amaçları

1-) Kırma kusurlarının düzeltilmesi: Gözlük kullanımına, lazer ve cerrahi işlemlere alternatif olarak kontakt lens kullanılmaktadır, en sık kullanım amacı budur. Miyopi (Gözün kırma gücünün gerekenden fazla olması durumu ile ortaya çıkan uzak mesafeyi net görememe kusrudur), hipermetropi (Gözün kırma gücünün gerekenden az olması durumunda ortaya çıkan yakını net görememe kusrudur), astigmatizma (Kornea çaplarının eşit olmaması durumunda ışığın farklı kuvvetlerde kırılması ile retinada çift görüntü oluşması, bulanık görme kusru), presbiyopi (yaşa bağlı olarak yakını görme gücünün kaybedilmesi) gibi lens ile giderilebilecek görme kusurlarını giderme amacı ile çokça tercih edilir.

2-) Kozmetik amaçlı: İris tabakası olmayan, göz yüzeyi hasar görmüş hastalarda ya da mevcut göz rengini değiştirmek isteyenlerde estetik amaçlı olarak kullanılır.

3-) Tedavi amaçlı kontakt lens kullanımı: Göz yüzeyi hastalığında, iyileşme döneminin hızlandırılması ya da ağrının azaltılması-giderilmesi amacıyla kontakt lens kullanımı tercih edilir.

4-) Ortokeratoloji: Miyop ve miyop astigmatın tedavi edilmesi veya en aza indirilmesi için özel olarak tasarlanmış gaz geçirgen lenslerde, korneanın şekillendirilmesi için kullanılan lenslerdir. Klasik kontakt lens uygulanımının aksine, kornea topografisine göre, hastaya uygun olarak üretimi yapılır, gece uyku sırasında takılır, gündüz çıkarılırlar.