Lensoptik - Lensevi.com

Lens optik
Lens Optik

Lens: Kornea yüzeyine yerleştirilerek gözdeki kusurların, tashihi veya bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan sağlık ürünüdür. Lens terimi genel anlamda ışığın, üzerinden geçerken kırılmasını sağlayan maddelere verilen bir isimdir.

Optik: Işıkla ilgili olayları inceleyen fizik dalıdır.

Optik sistem: Bir görüntü elde etmeye yarayan mercek, ayna ve prizmadan oluşan bütündür.

Optik Aletler: Lens ve gözlük çeşitlerinden oluşan araçlardır.

Göz kusurları tedavisinde kullanılan lensler, yine aynı işlemi yapmakla birlikte, çok titiz çalışmalarla, özel maddelerden üretilen, özel kırma açıları olan lenslerdir. Göz kusurlarının düzeltilmesi için kullanılan gözlüklere alternatif olarak üretilmişlerdir. “Kontakt lens” ismini ise göz yüzeyine tamamen birleştiği için almıştır.Bu özelliği sayesinde lensler çok fazla yaygınlaşabilmişlerdir. Uzun zaman kullanılan gözlükler çıkarılmış, yerini ise lens almıştır.

Kontakt lensler, üzerindeki ışık kırma özelliği ile gözdeki hipermetrop ve miyop hastalıklarını düzeltebilmektedir.

Miyopi, yakındaki cisimlerin net, uzaktakilerin bulanık görüldüğü bir kırma kusurudur. Ya gözün ön-arka uzunluğu ya da kornea veya lensin kırıcılığı normalden fazla olduğu için gelen ışınlar retinanın üzerinde değil, önünde odaklaşırlar.

Hipermetropi, ya gözün ön-arka uzunluğu ya da kornea veya lensin kırıcılığı normalden az olduğu için gelen ışınların retinanın üzerinde değil, arkasında odaklaştığı bir kırma kusurudur.

Neden göz hekimi tarafından yapılmalıdır?

Göz doktorları, insan gözünün doğal ve hastalanmış özelliklerini değerlendirmek, gerekirse tedavi etmek üzere eğitim almış hekimlerdir.
Göz hekimi için gözün (KL kullanılmasını da içeren) optik sorunları göz muayenesi ve değerlendirilmesinin bir parçasıdır. Optik sorunlar gözün diğer hastalıklarından bağımsız değildir. Teşhis ve tedavi için tüm muayene bulguları (optik olanlar dahil) beraberce değerlendirilir.

Göz hekimi normal bir muayenede herhangi bir şikayeti olmayan her insanın ortalama senede bir takip edilmesi gereken gözün detaylı muayenelerini yapar:

  • - Gözlük camının ve görmenin (görme keskinliğinin) tespiti
  • - (KL’in de üzerine oturduğu) kornea ve konjonktivanın muayenesi
  • - Göz tansiyonu ölçümü
  • - Göz merceğinin muayenesi (saydamlığını yitirmesi durumunda katarakt oluşur)
  • - Ağ tabaka (retina) muayenesi (retina incelmesi veya yırtığı, retina dekolmanı, sarı nokta hastalıkları ve diğer bir çok hastalıklar olabilir)

Bunların dışında gerektiği zaman diğer birçok göz muayenesini devreye sokar.
Vücuttaki bir çok hastalığın gözde problem oluşturup oluşturmadığına bakar. Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, guatr, romatizma ve başka hastalıklar vücutta ilk bulguyu gözde verebilirler. ve bu bulgulardan yola çıkılarak yapılan tetkiklerde teşhis göz hekimi tarafından konabilir.

Hastanın KL takmak istemesi durumunda ek olarak:

  • - Konjonktivanın ve göz yüzeyinin KL kullanımına uygun olup olmadığı
  • - Göz yaşı miktarı ve kalitesinin KL kullanımı için yeterli olup olmadığı (çeşitli testler ile) değerlendirilir.

Bu muayeneler KL kullanmayacak bir hastada tedavi gerektirmezken, KL kullanacak hastada tedavi gerektiren durumların tespit edilmesini de sağlar.

KL hastasının göz hekiminde muayene olarak KL alması bu nedenlerle halk sağlığı açısından gereklidir.