Lensci - Lensevi.com

Lensci Tarihi

Kontakt Lensin Tarihçesi

Kontakt lensler 1508 yılında ünlü bilim adamı Leonardo da Vinci /nin yaptığı çizimlerinde tanımlandığı bilinmektedir. Kontakt lenslerin bilinen tarihi 19 yüzyıldan itibaren gözlük camları ile birlikte başlamıştır.

1888 yılında Adolf Eugene Fick ve Kalt birbirlerinden bağımsız olarak insan gözüne takılabilen ilk kontakt lens tasarımlarını ortaya çıkarmıştır. 1888’den 1938’1e kadar yaklaşık 50 yıl boyunca şartların ağırlaşması ve santralizasyonundaki güçlükler nedeniyle Sklera lensleri temel kontakt lens olmuşlar ve 1948 yılına kadar üreytimi yapılmıştır.

1936 yılından  sonra önemli gelişme kaydeden  Amerika, Polimetil Metakrilat (PMMA) adlı şeffaf plastik üretti.1947 ‘de İngiltere’de Kevin Thouhy sert plastikten kornea kontakt lensleri geliştirmiştir.

1974’de Norman Gaylord oksijen geçiren silikonlu temel PMMA yapısı içine sokarak gaz geçiren sert kontakt lens leri ortaya çıkarmıştır.

1961’ de önemli bir yol kat eden Çekoslovakya’da Otto Wichterle yumuşak hidrofilik plastikten imal edilmiş ilk yumuşak kontakt lensleri geliştirmiştir.Dünya piyasalarına sunumu 1972 yılında başlamıştır.Bu lenslerin oksijen ve su geçirgenliği özellikle kullanım rahatlığı gibi önemli avantajların varlığı ile dikkat çekmiştir

1984 yılında Michael Bay ve ekibi tarafından ilk kullan at lensleri geliştirilmiştir.Lens materyali konusunda Wichterle’nin 1960 ‘lı yıllarda Hidroksi Etil Metakrilati ( HEMA) geliştirmesinden sonra en önemli gelişme; 1998 yılında uzun süreli kullanım için tasarlanmış silikon hidrojel lenslerin sunulmasıdır.

Kontakt lenslerin temel fizik özelliklerinin geniş anlamda ünlü bilim adamı Leonardo da Vinci’nin 1508 yılında yaptığı çizimlerinde tanımladığı bilinmektedir. İnsanlığın daha sonra yüzyıllar süren aydınlanma  döneminde belki kontakt lensler ile ilgili küçük gelişmeler olmuşsa da kontakt lensin bilinen tarihi 19. yüzyıldan itibaren gözlük camları ile birlikte başlamıştır.

Rene´ Descartes 1636 yılında  optik düzeltmeyi sağlamak için doğrudan kornea üzerine  yerleştirilen sıvı dolu bir cam tüp tanımlamıştır. Thomas Young 1801’de, Descartes’ın düşüncesini  pratiğe geçirerek, kontak lensin öncüsü sayılabilecek kornea yüzeyini nötralize eden ‘hidradiaskop’ adını verdiği bir araç geliştirmiştir.  1888 yılında Adolf Eugene Fick ve Eugene Kalt birbirlerinden bağımsız olarak insan gözüne takılabilen ilk kontakt lens tasarımlarını ortaya çıkarmışlardır.

1888’den 1938’e kadar yaklaşık 50 yıl boyunca camdan yapılmak zorunda olmaları ve ağırlıklarından dolayı kornea lenslerinin kalıcı santralizasyoınundaki  güçlükler nedeniyle sklera lensleri temel kontakt lensler olmuşlar ve 1948 yılına kadar üretimi yapılmıştır.

1936’da Amerika’da ,polimetil metakrilat (PMMA) adlı şeffaf plastiğin üretilmesinden sonra 1947’de  İngiltere’de  Kevin Thouhy sert plastikten kornea  kontakt lenslerini geliştirmiştir.

1974’de Norman  Gaylord oksijen geçiren  silikonu temel PMMA yapısı içine sokarak gaz geçirgen sert kontakt lensleri ortaya çıkarmıştır.

1961 yılında Çekoslovakya’da Otto Wichterle yumuşak hidrofilik plastikten imal edilmiş ilk yumuşak kontakt lensleri geliştirmiştir.Dünya piyasalarına  sunumu 1972 yılında başlamıştır. Bu lenslerin oksijen ve su geçirgenliği ve kullanımındaki rahatlıkları gibi önemli avantajlarının varlığı dikkat çekmiştir.

1984’de Michael  Bay ve ekibi tarafından ilk kullan-at lensleri  geliştirilmiştir.
Lens materyali konusunda Wichterle’nin 1960’lı yıllarda hidroksi etil  metakrilatı ( HEMA) geliştirmesinden sonraki en önemli gelişme;

998 yılında uzun süreli kullanım için tasarlanmış silikon hidrojel  lenslerin kullanıma sunulmasıdır.

Bize ulaşan bilgilerin ışığında ülkemizdeki kontakt lens tarihi ise; 1944 yılında Dr.Opan’ın kontakt lensleri ilk tanımlayan yazısı ile başlar:
İlk yayınlar

1944   Dr.E.Opan: Gözlük yerine göze yapışan camlar, Ask.Sıhh.Der.
1950   Dr.Z.Tekman: Kontakt camlar.AÜTF Yıllığı.
1957   Papadapulos: Kontakt lens ile düzelttiği keratokonus olgusu.Türk Oftalmoloji Cemiyeti, Tebliğ.
1966   Dr.C. Ünlüçerçi: Kontakt cam ve tatbikatı. VI. Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni.
1968   Dr.V.Yiğitsubay: Kliniğimizde tatbike başlaması dolayısı ile kontakt lensler AÜTF  Yıllığı.

Ülkemizde bilimsel anlamda çalışmalar yapmak, eğitim vermek ve hatta yerli kontakt lens üretimini geliştirmek amaçlarına hizmet etmek üzere üniversite ve eğitim hastanelerinde aşağıdaki klinikler kurulmuştur.

Ülkemizde Kurulan ilk Kontakt Lens Bölümleri ve Öncü Hekimler:

1967… Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Göz Kliniği…     Dr.Vedat Yiğitsubay, Dr.Esin Fırat
1967… İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Ziya Gün Enstitüsü… Dr.Zeki Sürel
1969… Ege Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Göz Kliniği…  Dr.Günhan Erbakan
1970… İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi  … Dr.Turan Sezen
1974… Hacettepe ÜTF Göz Kliniği… Dr.Behiç Tüzmen, Dr.Hikmet Kandemir, Dr. Murat İrkeç
1977… SSK Ankara Hastanesi… Dr.S.Özkan,

1967’ de   İÜ. Cerrahpaşa  Tıp Fakültesi ve AÜ.Tıp Fakültesi  Göz Klinikleri,  İngiltere Nystle firmasından getirttikleri polimetilmetakrilat(PMMA )disklerini kendi laboratuvarlarında işleyerek  sert lenslerini üretmişlerdir ,
Daha sonra yurt dışından hammadde ithali ve yabancı sermayenin gelmesi ile birlikte kontakt lens uygulamaları hız ve çeşitlilik kazanmıştır.

1969- Kesin Firması’ndan Sırrı Dökünter’in çabalarıyla, Titmus Eurecon sert  lenslerin yapımına başlanmıştır.
1978-Oksijen geçirgenliği daha iyi olan selüloz-asetat-bütirat(CAB)lenslerin üretimine başlanmıştır.
1981- Kesin Firması  HEMA 38 ‘den Titmus Eurecon  yumuşak lensleri  üretmeye başlamıştır.
1982- Teka Tic.- B&L un yumuşak lenslerini ithal etmeye başlamıştır.