Pediatrik Lensler

Pediatrik Lensler


                                                                                          PEDİATRİK LENSLER

Kontakt lensler bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubunun tercih edebileceği geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yetişkinlerde kozmetik amaçlı da tercih edilen lenslerin kullanım amaçları değişkenlik göstermektedir. Yeni doğan bebeklerde doğuştan katarakt görülebilir. Bu durum tek gözde ya da her ikisinde de meydana gelebilir. Annenin hamilelik döneminde geçirdiği bir hastalık sonucu ya da röntgen ışınlarına maruz kalma gibi sebeplerden oluşabileceği gibi genetik olarak da ortaya çıkabilir. Çocuklarda ise travmaya bağlı katarakt gelişimi sık görülür.

Her yaştan afak hastalar ve katarakt ameliyatı geçirmiş çocuklar için tasarlanmış, bebeklerde ve çocuklarda görmenin gelişmesine yardımcı olduğu klinik olarak test edilmiş, kanıtlanmış lenslerdir. Bu lensler yüksek oksijen geçirgenliğine sahiptir. Çocuklarda ve bebeklerde kornea bölgesine yetecek kadar oksijen geçirgenliği olması önemli bir özelliktir ancak bununla birlikte doktor bilgisi olmadan gece kullanım yapılmamalıdır. Bebeklerde ve çocuklarda hareketliliğin fazla olmasından dolayı gözlük yerine lens kullanımı daha sağlıklı olacaktır. Elbette ki kullanımı hassasiyet gerektirir ve ekstra bakım ister. Aksi halde enfeksiyon ve göz tahrişleri ile karşılaşılabilir. Tüm bu riskleri azaltmak adına gereken bakım prosedürlerine eksiksiz uymak en doğrusu olacaktır. Pediatrik lensleri temizlemek için kullanılan bakım solüsyonu muhakkak FDI onaylı ve son kullanma tarihine dikkat edilmiş olmalıdır. Bakım solüsyonlarının hijyen açısından yetersiz kaldığı bazı durumlar da söz konusu olacaktır. Bu durumda ultra ses dalgası temizleyicilerinin faydası olacaktır ancak en doğru bakım labaratuvar temizliği olacaktır. Özellikle bebek lenslerinde yıllık kullanım sağlanacak ise 3 ayı geçmeden lensin temizliğini labaratuvar ortamında kontrol ettirmek, yeterli berraklıkta olup olmadığını inceletmek sağlıklı olacaktır.

 Bebeğinizde göz tembelliği oluşmaması açısından lens kullanımına erkenden başlaması daha doğrudur. Bebek lensleri özel üretim lensler olduğu için tedarik süreci değişmektedir. Bu nedenle müşteri hizmetlerimizden bilgi alıp hareket etmenizi öneririz. On altı yaşın altındaki çocuklar kontakt lens kullanıcılarının yaklaşık %10'unu oluşturur. Bebeklerde ve okul öncesi çağdaki çocuklarda kontakt lensler, gözlüklerin yetersiz kaldığı ve başka yöntemlerle görsel ve kozmetik kazanımın elde edilemeyeceği durumlarda kullanılır. Çocuklarda kontakt lenslerin kullanım endikasyonları üç başlık altında sınıflandırılabilir: (1) refraktif, (2) kozmetik, (3) tedavi amaçlı. Bunlar arasında refraktif endikasyon en geniş grubu oluşturur. Gerek doğumsal katarakta gerekse travmatik katarakta bağlı gelişen tek taraflı veya iki taraflı afakinin düzeltilmesinde kontakt lensler yaygın olarak kullanılır. Yüksek miyopi, yüksek hipermetropi, anizometropi, tek taraflı ametropi, yüksek refraktif kusur ile birlikte olan şaşılık gibi durumlar ise diğer refraktif endikasyonları oluşturur. Kontakt lensler aniridi (iris dokusunun mevcut olmaması), albinizm (iris pigmentinin olmadığı ve ışığa aşırı hassasiyetin olduğu durum), iris kolobomu (iris dokusunun lokalize defekti), mikroftalmi (kornea çapı ve globun ön-arka çapının kısa olması) ve kornea skarları olan çocuklarda kozmetik amaçlı olarak kullanılır. Kontakt lensler daha nadir olarak kornea distrofisine bağlı epitel problemlerinin tedavisinde ve kornea transplantasyon ameliyatlarından sonra operasyon sonrası dönemde terapötik amaçlı kullanılabilir. Çocuklarda afakinin, özellikle de tek taraflı afakinin düzeltilmesinde kontakt lens kullanımı yaygın olarak tercih edilen ve başarıyla uygulanan bir yöntemdir.

Kontakt lenslere alternatif yöntemler gözlükler ve cerrahi olarak göz içine lens yerleştirilmesidir. Küçük bebeklerde (2 yaşın altında) gözde refraktif değişim çok hızlıdır, bu nedenle bu dönemde afakinin düzeltilmesinde cerrahi yöntemle göz içi lensi yerleştirilmesi tercih edilmez. Kontakt lenslerin ise diyoptrik güçleri gözün refraktif gelişimine göre gerektiğinde değiştirilebilir. Gözlükler her ne kadar iki taraflı afakinin düzeltilmesinde kullanılabilirlerse de yüksek diyoptrili gözlük camlarının ağırlığı ve gelişmemiş burun kökünde taşınma zorluğu, yüksek konveks camlara bağlı periferik görme alanı bozuklukları gibi dezavantajları kullanımlarını kısıtlar. Tek taraflı afakide ise anizeikoni (retinal imaj büyüklük uyumsuzluğu) nedeniyle gözlükle düzeltme yapılamaz. Pediatrik kontakt lens tasarımında pek çok problemle karşılaşılır. Yeni doğanın korneası çok diktir, bu nedenle uygulanacak kontakt lensin temel eğrisinin dik olması gerekir. Yüksek + diyoptrili lens fiyatları numaralı lensler kullanılır. Ayrıca, bebeklerin kapak aralığı dar olduğundan küçük çaplı lensler kullanılır. Sık lens kaybı ve refraktif duruma göre sık diyoptri değişikliği nedeniyle geniş stokların hazırda tutulması gerekir. Yeni doğan korneasının çok dik olması ve yüksek diyoptrili + lenslerin kalınlığı sıkı uygulamaya neden olabilir. Çok sıkı uygulanmış bir lens ise kornea ödemi, irritasyon, iris enflamasyonu ve epitel lezyonlarına yol açabilir. Bu sorunlar yüksek oksijen geçirgenliği olan materyallerin kullanımıyla önlenebilir. Bu nedenle pediatrik afakinin düzeltilmesinde oksijen geçirgenliği çok yüksek olan silikon lensler uzun kullanımda en çok tercih edilen lenslerdir.