Lensevi.com - Lens ve Solüsyon mağazası

Lens market
 LENS MARKET PİYASASI
Günümüzde kontakt lens teknolojisi, daha yüksek oksijen geçiren ve göz yüzeyini tahriş etmeyecek esneklik ve yumuşaklığa sahip lensler üretme çabası içindedir.  Sert lens materyaline yüksek oksijen geçirgenliği olan silikon  eklenerek  sert gaz geçirgen lensler üretilmiştir.

Yine bu amaçla kontakt lens üreticisi olan firmalar, oksijen geçirgenliği doğal olarak yüksek olan silikon elastomer ile ıslanma özelliği iyi olan, göz yüzeyi üzerinde kullanım kolaylığı, konfor ve hareketliliği sağlayan hidrojeli birleştirerek silikon hidrojel yumuşak kontakt lensleri üretmişlerdir.

Ayrıca yumuşak ve sert lenslerde farklı göz yüzey eğimleri ile uyumlu, uygulama ve kullanım kolaylığı sağlayan kontakt lens tasarımları ortaya konmuştur.

Kontakt Lens Materyal ve Kullanımı

Kırma kusurlarının düzeltilmesinde en yaygın kullanılan yöntem gözlüklerdir. Gözlükler burun kemeri üzerinde taşındığı için camlar gözden 8-16 mm önde dururlar. Kontakt lensler ise, gözlükten farklı olarak  kişinin kırma kusurunu göz yüzeyinde düzeltirler. Dolayısıyla kontakt lensin göze uygunluğunu belirleyen çap, eğrilik yarıçapı gibi birtakım önemliözellikleri vardır. Bu parametreler göz önüne alınarak göze uygulanan doğru lens kişiye gözlüğe kıyasla birden fazla görsel avantaj sağlayabilir. Öncelikle gözlük camı ve çerçevenin sınırlayıcı etkisi ortadan kalkar. Kişinin görme alanı genişler. Ayrıca yüksek numaralarda gözlük camlarının ağırlığı ve kalınlığı gbi sorunlar da ortadan kalkmış olur. Böylelikle hem kalın camların ardında kişinin gözlerinin farklı (olduğundan büyük veya küçük) görünmesi hem de kalın camların yarattığı; bakılan cisimde boyut farkı (olduğundan küçük ya da büyük görünme), köşelerde distorsiyon gibi görüntü kalitesini bozan sorunlar da çözülmüş olur. Sadece bir gözünde kırma kusuru olup diğer gözün normal olması veya bir gözün kırma kusurunun diğerinden çok farklı olması gibi, gözlük kullanımının çk zor olduğu durumlarda da kontakt lensler gözlüğe göre optik üstünlük taşır

Kontakt lensin tedavi amaçlı kullanımı (bandaj KL)

Bazı göz hastalıklarında gözü kapatmak gerekebilir.
Korneanın çizilmesi, steril kornea ülseri, tekrarlayıcı epitel ayrılmaları  (özellikle kazalardan sonra oluşan ve korneanın en dışındaki deri benzeri epitel tabakasının devamlı yerinden kalkması) tedavi amaçlı KL kullanımı için en önemli nedenlerdir.
Bu ve benzeri hastalıklarda gözü dışarıdan bir bandaj ile kapatmak yerine direkt olarak korneanın örtüldüğü bir KL ile benzer bir kapatma etkisi sağlanabilir.

Bu sayede hastanın gözü açık kaldığı için, göz görme işlevine devam edebilir.
Korneanın üzeri direkt kapatıldığı için, korneanın dış tabakasının bütünlüğünün bozulduğu olgularda hasta dıştan konulan pamuktan bandaja göre daha az ağrı ile bandaj KL’ini kullanabilir.

Kontakt Lensler ve ilaç kullanımı

KL kullanımı sırasında genelde göz ilacı kullanılması doğru değildir. KL’in üzerine damlatılan ilaçlar KL materyalinin yapısını bozabilirler.
Ya da KL materyalini bozmasalar bile KL’in üzerinde birikip gecikmeli olarak salınabilirler. Böylece istenilmeyen zamanlarda ilaç etkisi oluşabilir ve göze zarar verebilirler.
Göz ilaçlarının çoğunun içinde bulunan prezervan (koruyucu) maddeler de KL üzerinde birikip göze daha sonra salınabilir ve gözü tahriş edebilirler.
Bugün için sadece bazı özellikli suni gözyaşı damlalarının KL üzerine damlatılması uygundur.
Bir de göze düzenli ve aralıksız ilaç salınımı için kullanılan özel KL’ler vardır. Bu KL’lerde ilaç KL’in materyaline emdirildiği için ayrıca ilaç damlatmaya gerek yoktur.